Login on Lovepik and get Free Downloads everyday.More than 2,200,000 images help your work easier. Grab Now
Lovepik > graphics > Các vector
(Người dùng miễn phí chỉ có thể tải xuống 1 tệp mỗi ngày.)
Tuyển dụng tài liệu tuyển dụng yếu tố phông chữ nghệ thuật

Mẹo: Đối với người dùng không sử dụng hình ảnh theo yêu cầu bản quyền, Lovepik có quyền yêu cầu bồi thường không dưới 99 đô la cho mỗi hình ảnh! Xem phạm vi sử dụng thương mại

Hình ảnh tương tự khác

Xem thêm

Bạn có thể thích

Lovepik

Enjoy Free Download Now!

*Get 50% OFF Discount for Premium Plan

*Download 1 Images for Free Everyday

*2,600,000+ Images to energize your Design

đăng ký

with your social network

Or

đăng ký
Can’t find an account matching the email and password you entered. Please check your email and password and try again.
Không phải là thành viên?
Bạn đồng ý với lovepik Điều khoản dịch vụ and Chính sách bảo mật
Bạn co săn san để tạo một tai khoản??

02:25:25

Personal Premium